3 символа x.

Размер шрифта увеличен в полтора раза.

20 пикселей.

180% от текущего размера шрифта.